+ เพิ่มความคิดเห็น
  • ไฟป่า

    16 กุมภาพันธ์ 2563 | ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า | โพสโดย ชาวบ้านเสาเล้า ค.หนอวบัว อ.เมอืง จ.หนองบัวลำภู 39000 | 3 คนอ่าน

    แถวถูพานน้อย บริเวณตีนเขา มีไฟลุกไหม้
    ไม่ทราบว่าไฟป่า หรือทำแนวกันไฟ พบเห็นลุกไหม้ประมาณ 3 ชั่วโมงแล้ว

    แจ้งลบอ่านความคิดเห็น