ข่าวสารล่าสุดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

  • วันที่ 3 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุงจ.สกลนคร เข้าร่วมงานโครงการปลูกพืชเสริมอาหารช้างสำคัญ บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

  • วันที่ 2 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง เข้าร่วมโครงการยุทธการขอคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอ.วาริชภูมิจ.สกลนคร

  • 28 เมษายน 2558 ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง

  • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ห้วยน้ำพุง

    หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง ได้จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ....

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี