เป็นภูเขาขนาดกลาง ทอดตัวยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก

ลักษณะภูมิประเทศ
อุณหภูมิสูงสุด 42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง 95-160 มิลลิเมตรต่อปี

 

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
พรรณไม้เป็นป่าเต็งรัง ประกอบด้วย เต็ง รัง กระบก ประดู่ สำหรับชนิดสัตว์ป่าที่พบได้ ได้แก่ กระต่ายป่า นกต่างๆ

UPPER ESAAN WILD ANIMAL ADVENTURE PARK KHONKAEN – UDONTHANI

อยู่ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2552 เนื้อที่ 3,338 ไร่

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 ให้ดำเนินการโครงการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศเดิมของป่าไม้และ สัตว์ป่า ทั้งนี้ให้แนวความคิดในการเป็นป่ากับชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคนอยู่กับป่า

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

  • รายการสำมะปิ เที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ

  • สถานที่ท่องเที่ยววนอุทยานภูเขาสวนกวาง

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี