ข่าวสารทั้งหมดจาก โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

  • ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักษ์น้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

  • โครงการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ร่วมกับจิตอาสาทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า บริเวณวัดอภัยดำรงธรรม และบริเวณพื้นที่โครงการฯ

  • โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร ต้อนรับนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านพระราชดำริ

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ให้การต้อนรับ พ.อ. ธเนตร จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ.29 ตรวจติดตามงาน ให้คำแนะนำหน่วยงานโครงการประชารัฐ

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557