ข่าวสารทั้งหมดจาก โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร

  • วันที่ 21 เมษายน 2563 โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 15 เมษายน 2563 โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

    วันที่ 15 เมษายน 2563 โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • โครงการฟื้นฟูสภาพ ห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเหล็ก เทศบาลตำบลคำบ่อ ร.ร.ธรรมบวรวิทยา ราษฎรบ้านหนองแหนหมู่ที่ 12 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จัดพิธีปลูกป่า โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลคำบ่อ ปลูกป่าตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

  • โครงการฟื้นฟูธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการเปิดพิธีฝึกอบรมโครงการเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ป่า การจัดการกล้าไม้และฟื้นฟูป่า

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีรณรงค์ควันไฟป่า ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม พร้อมสนับสนุนกล้าหวาย 1,000 กล้า แจกฟรีให้ประชาชนทั่วไป และนำผลิตภัณฑ์ (ไม้กวาดดอกหญ้า) จากหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมจำหน่าย

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ส่งมอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย พร้อมอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงปลา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน