ข่าวสารทั้งหมดจาก

  • ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) สนับสนุนอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือนางลำใย พวงประเสริญ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557

  • โครงการพระราชดำริฯ ในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)