ข่าวสารทั้งหมดจาก หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ

 • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ 2561

 • ผู้ตรวจราชการกรม อส.(นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์)

  ผู้ตรวจราชการกรม อส.(นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์) พร้อมคณะ ตรวจติดตามการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคูณ และหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ อ.นาแก จ.นครพนม

 • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

  บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เคยเข้าร่วมโครงการ สสอ.แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2550 พิกัด 48Q 879925 , 1893170

 • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

  บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เคยเข้าร่วมโครงการ สสอ.แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2550 พิกัด 48Q 879925 , 1893170

 • ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ สสอ.

  9 ส.ค. 57หน่วยฯน้ำก่ำร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สสอ. บ้านต้นผึ้ง และราษฎร ร่วมกันปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ สสอ. และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ