ข่าวสารทั้งหมดจาก หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม

 • สสอ.บ้านเพิ่ม (หมู่7) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • 25 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแข้

  วันนี้ 25 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแข้ 31คน ศึกษาดูงานเพาะชำกล้าไม้ การปลูกหญ้าแฝก ระบบประปาภูเขา เดินศึกษาธรรมชาติป่าต้

 • วันที่ 5 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างโลกสวยด้วยมือเรา ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558

 • วันที่ 2 มิ.ย. 58 คณะกรรมการ สสอ.จาก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เข้าตรวจประเมิน สสอ.บ้านเพิ่ม เพื่อเข้าประกวด สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • โครงการพลิกผืนป่าด้วยพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (19 พ.ค. 58)

 • ภัยพิบัติธรรมชาติ

  สืบเนื่องจากระหว่างวันที่..11 เมษายน 2558...มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนในระแวกใกล้เคียงหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมรวมทั้งสำนักงานในหน่วยฯได้รับความเสียหาย เป็นอย่างมาก

 • ศึกรวมน้ำใจช่วยป่าต้นน้ำอุดรธานี (พ.ศ.2558)

  ร่วมหาทุนสนับสนุนการสร้างฝายถาวร ให้วัดป่าบ้านเพิ่ม ต.วังแข้ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี