ข่าวสารทั้งหมดจาก อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

  • ผอ.ส่วน.อช. ร่วมพิธีปิดฝึกอบรม รสทป. ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

  • ผอ.สบอ.๑๐ (อุดรธานี) ร่วมเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

  • ผอ.สบอ.10 ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

  • ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่สามัคคีคืนป่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2555

  • โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สายตรวจปรามปราบ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ประจำปี 2555