• หน้าหลัก »
  • หน่วยงาน ส่วนจัดการต้นน้ำ »
  • หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง »
  • วันที่ 14 ส.ค. 2561 คณะที่ปรึกษาในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง จ.สกลนคร เพื่อประเมิ

ห้องภาพ

คลังภาพอื่นๆ จาก ส่วนจัดการต้นน้ำ

เข้าดูทั้งหมด