สถานที่ติดต่อ

สถานีควบคุมไฟป่านายูงน้ำโสม  บ้านสว่าง  ตำบลนายูง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี  41380
นายทองสุข  กันยาทอง  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้ำโสม  โทรศัพท์  08-1975-9036

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี