แผนที่สังเขป

                     การเดินทางเข้าสู่สถานีควบคุมไฟป่านายูงน้ำโสม  จากจังหวัดอุดรธานีใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 ถึงบ้านดงไร่  อำเภอเมือง  จัหวัดอุดรธานี  ระยะทางประมาณ  14 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  2012 ถึงอำเภอบ้านผือ  ระยะทางประมาณ 45  กิโลเมตร  แล้วไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  2348  ถึงบ้านสามเหลี่ยม ตำบลหนองแวง  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทางประมาณ  30
กิโลเมตร  แล้วไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2376  ถึงบ้านสว่าง  ตำบลนายูง  อำเภอนายูง  
จังหวัดอุดรธานี  ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร  แล้วไปทางอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม  ระยะทางประมาณ  
1.5 กิโลเมตร  รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ  106.50  กิโลเมตร 

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี