พื้นที่รับผิดชอบ

               สถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้ำโสม  มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม
และป่าสงวนแห่งชาติเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  ครอบคลุม
พื้นที่ต้นน้ำลำธารห้วยน้ำโสม  ห้วยน้ำโมง  และห้วยน้ำราง  รวมพื้นที่รับผิดชอบ  320,875  ไร่  หรือ
513.4 ตารางกิโลเมตร                   

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี