สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 85 บ้านภูพานทอง  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์  08-3349-2142

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี