พื้นที่รับผิดชอบ

               สถานีควบคุมไฟป่าหนองบัวลำภู  รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูทั้งสิ้นประมาณ 312,675 ไร่
แต่พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  มีพื้นที่รับผิดชอบ187,500 ไร่ ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์
เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ โดยทางสถานีควบคุมไฟป่าหนองบัวลำภูจะดำเนินการควบคุม
ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  และเป็นพื้นที่ป่าในเขตอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ sensitive เป็นพื้นที่
เป้าหมายหลัก
      

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี