สถานที่ติดต่อ

 
1.  ไปรษณีย์  บ้านพังคี  ตำบลโนนหวาย  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี   41220
2.  โทรศัพท์  08-1729-1223,  08-4683-3573,  08-0199-7297
3.   E-mail    forestfireudon@gmail.com
 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี