แผนที่สังเขป


การเดินทางเข้าสู่สถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานี  ได้โดยออกเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมาตามถนนสาย
อุดรธานี – หนองบัวลำภู (หมายเลย  ๒๑๐)  จนถึงบริเวณสี่แยกหนองวัวซอ  ระยะทางประมาณ 
๒๕  กิโลเมตร  แล้วเลี้ยวซ้าย มาตามถนนสายอำเภอหนองวัวซอ-กุดหมากไฟ  (หมายเลข  ๒๓๑๕) 
ระยะทางประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร ถึงบริเวณถึงบริเวณตลาดบ้านโนนหวาย  ตำบลโนนหวายเลี้ยวซ้าย
ไปตามถนนสายโนนหวาย –วัดถ้ำกกดู่ ระยะทางประมาณ  ๔  กิโลเมตร  รวมระยะทาง  ๔๔  กิโลเมตร

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี