สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐(อุดรธานี) โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูสภาพป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน วันที่ 7 ส.ค.57
ยุทธการ"ขอคืนพื้นที่ป่า" จังหวัดอุดรธานี ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 ก.ค. 57
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ออกตรวจติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ หมู่บ้านเป้าหมายในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน จ.อุดรธานี วันที่ 20 ก.ค. 2557
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวสารล่าสุดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จ.อุดรธานี สบอ.10 (อุดรธานี) วันที่ 20 ส.ค.2561 ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับพลตรีศุภชัย ศุภเมธี รองผอ.กอรมน. จ.อุดรธานี พร้อมคณะ

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐(อุดรธานี) โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูสภาพป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน วันที่ 7 ส.ค.57

 • เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ออกตรวจติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ หมู่บ้านเป้าหมายในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน จ.อุดรธานี วันที่ 20 ก.ค. 2557

 • ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบเชคเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพและตรวจดูงาน เมื่อ วันที่ 23 มิ.ย. 57 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดธารี ร่วมปลูกป่ากับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสมและหน่วยงานราชการในพื้นที่่อำเภอน้ำโสม

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด