กิจกรรมรับมอบกล้าไม้ (งบกลางกปร.)
ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

ข่าวสารล่าสุดจากโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

  • วันที่ 19 มี.ค.2562 โครงการฯป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ร่วมกับอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณอ่างเก็บน้ำตาดแม่นาย บ.ถ้ำติ้ว ต.ปทุมวาปี ร่วมต้อนรับ พลโทอรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สนง.ประสานงานโครงการอั

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โครงการฯป่ารักน้ำ บ.ถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ร่วมกิจกรรม ออกหน่วยบริหารอำเภอยิ้ม และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอส่องดาว ณ วัดโชติการาม ต.ปทุมวาปี โดยมีนายกฤษฏิ์ โสมปัดทุม รักษาราชการแทนนายอำเภอส่องดาว เป็นประธาน โดยได้แจกจ่ายกล้าไม้ และกล

  • วันที่ 21 กันยายน 2561 ผอ.พงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ผอ.ปิ่นหทัยพร พรมจันทร์ ผอ.ส่วนประสานงานโครงการภาค ตอ/น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผอ.ลือชัย แม้นโชติ ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10(อุดรธ

  • โครงการฯป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ร่วมกับอำเภอส่องดาว ราษฎรจิตอาสา ส่วนราชการ อปท.ก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ “ฝายมีชีวิต” ตามนโยบายจังหวัดสกลนคร 109 ฝาย

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557

  • กิจกรรมรับมอบกล้าไม้ (งบกลางกปร.)

  • ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

  • ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) ,ผอ.สำนักสนองงานพระราชดำริ,ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 29 ตค.56

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด