ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริพร้อมด้วยผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯเป็นประธานมอบเชคเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เมื่อ วันที่ 17,18,23และ27 มิถุนายน 2557
 โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่ได้รับงบอุดหนุน จ.สกลนคร
 ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบเช็คให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่า 14 กพ 56
	 ประชุมการปฏิบัติงานของหมู่บ้านพิทักษ์ป่า
	 มอบเช็คให้หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารล่าสุดจากผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดหนองคาย โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

  • ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ ม.8 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี้

  • ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 2 กิจกรรม

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • วันที่18 ก.ย.57 นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประธานกลุ่มฯ บ.ดอนส้มโฮง รับโลห์รางวัลชมเชย อันดับที่4 ของการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ

  • นำเสนอ บรรยาย สรุป ณ.สำนักงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม บ.ห้วยไฮ ม.10 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริพร้อมด้วยผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯเป็นประธานมอบเชคเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เมื่อ วันที่ 17,18,23และ27 มิถุนายน 2557

  • โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่ได้รับงบอุดหนุน จ.สกลนคร

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด