แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู
สภาพพื้นที่บริเวณสำนักงานก่อนที่จะก่อสร้างอาคาร

ข่าวสารล่าสุดจากโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

  • วันที่ 26 ก.พ. 62 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.10 (อุดรธานี) นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมมอบเงินอุดหนุน โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโนนสัง 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญที่บริเวณโรงเรียนบ้านตาดไฮบ้านแมดสามัคคี โดยได้มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและทำฐานกิจกรรม

  • วันที่ 29 ม.ค.25621.เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสัง และรับฟังนโยบายจากท่านนายอำเภอโนนสัง ณ ห้องประชุมอบต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

  • วันที่ 18 มค. 2562 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอรายงานผลการปฎิบัติงานดังนี้วันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 14.00 น.คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านแมด ตาดไฮสามัคคี ต.โคกม่วง อ.โนนสังจ.หนองบัวลำภู ขอใช้สถานที่

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการประชาอาสารักษาผืนป่า โดยมีท่านผู้ว่าฯหนองบัวลำภูเป็นประธานในงาน บ้านดงบาก ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง

  • ร่วมกิจกรรมยุทธการปลูกป่าและขอคืนพื้นที่ ที่บ้านวังปลาป้อม ต.นาแก อ.นาวัง เมื่อ วันที่ 8 ส.ค. 57 โดยท่านผู้ว่าฯหนองบัวลำภูเป็นประธาน

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง ร่วมกิจกรรมวันแม่และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน บ้านแมด-ตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง

  • ผอ.สำนัก พร้อมด้วยผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์ บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ในโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อ วันที่ 3กค.57

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด