คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น จากกรมอุทยานฯ มาตรวจประเมินตัวแทนหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ภายใต้โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม วันที่ 30 ก.ค.57
                กิจกรรม การตรวจติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖

ข่าวสารล่าสุดจากโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

 • วันที่ 19 พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตรากา

 • วันนี้ (20 เม.ย.63) เวลา 10.00 น. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จ.นพ. สปร. สบอ.10 (อด.) ร่วมกับ ร.ต.ท.ประดิษฐ์ สาริยา ตัวแทนกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม อ.นาแก จ.นพ มอบ กาแฟ เครื่องดื่ม สนับสนุน เป็นกำลังใจ แก่ จนท

 • ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากเหตุวาตภัย และอุทกภัย โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม บ.ดงน้อย หมู่ที่ 9 ต.พิมาน อ.นาแก จังหวัดนครพนม

 • วันที่ 13 ต.ค. 61 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม และหน่วยงานภาคสนาม สังกัด สบอ.10 (อุดรธานี) ในพื้นที่ อ.นาแก จ.นพ. เข้าร่วมพิธีกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น จากกรมอุทยานฯ มาตรวจประเมินตัวแทนหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ภายใต้โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม วันที่ 30 ก.ค.57

 • กิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติภูผายล ในการป้องกันปราบปราม และควบคุมดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล

 • กิจกรรม งานจัดทำฝาย

 • กิจกรรม สนับสนุนกล้าไม้ป่า ไม้ผลกินได้ หวายป่า ให้แก่ชุมชน ราษฎร วัด โรงเรียน องค์กร และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ และใกล้เคียง

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด