คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น จากกรมอุทยานฯ มาตรวจประเมินตัวแทนหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ภายใต้โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม วันที่ 30 ก.ค.57
                กิจกรรม การตรวจติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖

ข่าวสารล่าสุดจากโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

 • ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากเหตุวาตภัย และอุทกภัย โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม บ.ดงน้อย หมู่ที่ 9 ต.พิมาน อ.นาแก จังหวัดนครพนม

 • วันที่ 13 ต.ค. 61 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม และหน่วยงานภาคสนาม สังกัด สบอ.10 (อุดรธานี) ในพื้นที่ อ.นาแก จ.นพ. เข้าร่วมพิธีกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นาย ศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดโพธิ์ชัยศรี บ.ปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น จากกรมอุทยานฯ มาตรวจประเมินตัวแทนหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ภายใต้โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม วันที่ 30 ก.ค.57

 • กิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติภูผายล ในการป้องกันปราบปราม และควบคุมดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล

 • กิจกรรม งานจัดทำฝาย

 • กิจกรรม สนับสนุนกล้าไม้ป่า ไม้ผลกินได้ หวายป่า ให้แก่ชุมชน ราษฎร วัด โรงเรียน องค์กร และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ และใกล้เคียง

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด