เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.)ได้มาติดตามงาน โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
การทำประปาภูเขา โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหนองคอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร เพื่อขอ งบ กปร. ปีงบประมาณ 2557

ข่าวสารล่าสุดจากโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร

 • วันที่30ส.ค62. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานฯภูผายล จนท.อบต.พังแดง ได้เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือราษฎรประสพภัย น้ำท่วม ท้องที่ตำบลพังแดง จ.มุกดาหาร

 • วันที่ ( 22 มีค.62 )เวลา 08.30 - 17.30 น.ได้ร่วมต้อนรับนาย จรัลธาดา กรรณสูต องค์มนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร

 • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ร่วมกับ อบต.พังแดงและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล ช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วมทางบ้านนาหลัก

 • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน

 • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 • กิจกรรมงานป้องกันและดับไฟป่าของ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหนองคอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

 • เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.)ได้มาติดตามงาน โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด