ข่าวสารล่าสุดจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดสกลนคร

  • วันที่ 22 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 21 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 20 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

  • วันที่ 15 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) ,ผอ.สำนักสนองงานพระราชดำริ,ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริพร้อมคณะร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาป่าไม้ภูพานและเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ เมื่อวันที่ 29 ตค.56

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดสกลนคร

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด