กิจกรรมรับมอบกล้าไม้ (งบกลางกปร.)
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริพร้อมด้วยผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯเป็นประธานมอบเชคเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เมื่อ วันที่ 18 มิ.ย. 57 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวสารล่าสุดจากโคงการพัฒนาพื้นที่ ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ จังหัดอุดรธานี

  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี (สปร.สบอ10.) ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

  • วันที่ 12 ก.ย 2561 นายทวี แก้วพวง ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.10 ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก จ.อุดรธานี อช.ภูผาเหล็ก หน่วยจัดการต้นน้ำพุง ร่วมสำรวจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสร้างฝายต้นน้ำ 125 ปีอุดรธานี

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ผาหักฯ จ.อุดรธานีร่วมกับ กศน.อำเภอวังสามหมอ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ.โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักฯ โดยกลุ่มผู้สูงวัย จำนวน 120 คน

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • กิจกรรมรับมอบกล้าไม้ (งบกลางกปร.)

  • ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริพร้อมด้วยผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯเป็นประธานมอบเชคเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เมื่อ วันที่ 18 มิ.ย. 57 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากโคงการพัฒนาพื้นที่ ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ จังหัดอุดรธานี

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด