ข่าวสารล่าสุดจาก

  • ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และ ส่วนจัดการต้นน้ำสบอ.ที่10 (อุดรธานี) ได้มาร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด.บ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • ประชุมตรวจสอบภายในกรมอุทยานฯ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

  • ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) สนับสนุนอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือนางลำใย พวงประเสริญ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)พร้อมด้วยผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมพิธีเปิดยุทธการ "ขอคืนพื้นที่ป่า" ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯจ.อุดรธานี วันที่ 8 ก.ค.57

  • ภาพกิจกรรม “ร่วมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน เดินหน้าประเทศไทย”ของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจาก

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด