ข่าวสารล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง

 • วันที่ 3 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุงจ.สกลนคร เข้าร่วมงานโครงการปลูกพืชเสริมอาหารช้างสำคัญ บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

 • วันที่ 2 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง เข้าร่วมโครงการยุทธการขอคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอ.วาริชภูมิจ.สกลนคร

 • 28 เมษายน 2558 ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง

 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ห้วยน้ำพุง

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง ได้จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ....

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • วันที่ 14 ส.ค. 2561 คณะที่ปรึกษาในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง จ.สกลนคร เพื่อประเมิ

 • วันที่25มิ.ย.61 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ ให้ดูสวยงาม สะอาด, แจกจ่ายกล้าไม้ทั่วไปและกล้าหวาย ให้กับส่วนราชการต่างๆ วัด ประชาชนทั่วไป

 • วันที่ 1 มิ.ย. 61 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง จ.สกลนคร ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเข้าหน่วยฯ และแจกกล้าไม้

 • วันที่ 28 พ.ค.61 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง จ.สกลนคร ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. ร่วมปลูกต้นไม้ไว้ในใจคน 2. แจกจ่ายกล้าไม้ทั่วไป

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด