ข่าวสารล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ

 • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ 2561

 • ผู้ตรวจราชการกรม อส.(นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์)

  ผู้ตรวจราชการกรม อส.(นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์) พร้อมคณะ ตรวจติดตามการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคูณ และหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ อ.นาแก จ.นครพนม

 • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

  บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เคยเข้าร่วมโครงการ สสอ.แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2550 พิกัด 48Q 879925 , 1893170

 • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

  บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เคยเข้าร่วมโครงการ สสอ.แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2550 พิกัด 48Q 879925 , 1893170

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่

 • วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯน้ำก่ำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ของสบอ.10 ณ วัดพระธาตุศรีคูน อ.นาแก จ.นครพนม โดยมีนายรังสรรค์ ภัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

 • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายพิษณุ วงษ์เกษม ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม สสอ.บ้านสร้างติ่ว อบต.นาแก ทหารชุดรักษาความสงบอำเภอนาแก และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ อช.ภูผายล ร่วมกันจัดกิจกรรมการปลูกเสริมฟื้นฟูป่าชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท

 • วันที่ 8 ส.ค. 2561 นายพิษณุ วงษ์เกษม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร พื้นที่รอบต่อจังหวดมุกดาหารและนครพนม โดยมี พลตรี สมชาย คันภาฉาย ผบ.มณฑลทหารบกที่ 210 เป็นประธานในพิธี ดำเนินก

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด