Test1

ข่าวสารล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

    บ้านวังมน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัด ฟนองบัวลำภู เคยเข้าร่วมโครงการแล้วเมื่อปี 2556 พิกัด UTM 48Q 0229265 , 1875372 อยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ร่วมกับ สสอ.บ้านวังมน โรงเรียนบ้านวังมน และประชาชนในพื้นที่ ปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ณ วัดบ้านวังมน และพื้นที่สาธารณะของชุมชน

  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายชัชวาล นามแสง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมต้อนรับ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบถังน้ำให้โรงเรียนบ้านวังมน ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

  • ฝายต้นน้ำ จัดทำตามโครงการ สสอ. ปีงบฯ 2556

  • โครงการหมู่บ้าน สสอ. หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง (กิจกรรมปลูกป่า)

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด