ข่าวสารล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม

 • สสอ.บ้านเพิ่ม (หมู่7) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • 25 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแข้

  วันนี้ 25 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแข้ 31คน ศึกษาดูงานเพาะชำกล้าไม้ การปลูกหญ้าแฝก ระบบประปาภูเขา เดินศึกษาธรรมชาติป่าต้

 • วันที่ 5 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างโลกสวยด้วยมือเรา ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558

 • วันที่ 2 มิ.ย. 58 คณะกรรมการ สสอ.จาก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เข้าตรวจประเมิน สสอ.บ้านเพิ่ม เพื่อเข้าประกวด สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

 • วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม อ.นายูง จ.อุดรธานี ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการเพาะชำกล้าไม้ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม โดยมีนายอำเภอนายูง (นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์) เป็นประธานในพิธีเ

 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยนายอำเภอนายูง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกตรวจติดตามประเมินผลเพื่อตัดสินรางวัล หมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น นำโดยนา

 • วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมกับสมาชิก สสอ.บ้านวังบง สมาชิกจิตอาสาบ้านวังบง นักเรียนโรงเรียนวังบง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน จำนวน 700 ต้น ประกอบด้วยยางนา 300ต้น พะยูง 200 ต้น และมะค่าโมง 200 ต

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด