ข่าวสารล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง

 • กิจกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2561

 • ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ปี 2561

  เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2621 ส่วนจัดการต้นน้ำ ได้ใช้พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงในการจัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมเข้าร่วมจำนวน 60 คน

 • เอื้อเฟื้อสถานที่ประกอบกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558 ของศูนย์ฎิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อำเภอหนองวัวซอ

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงให้เอื้อเฟื้อสถานที่ภายในหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558

 • รายงานสรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ปีงบประมาณ 2557

  ส่วนจัดการต้นน้ำดำเนินการจัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ณ หน่วยจัดการห้วยหลวง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายทวี แก้วพวง ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายวุฒิพงษ์ แสนประกอบ หัวหน้าหน่วยจัดการต้้นน้ำห้วยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ประชาชน และหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลตำบลกุกหมากไฟ ร่วมกับ สสอ.บ้านแสงอร่าม ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะของชุมช

 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณะบ้านโนนสำราญ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตามโครงการฟิสิกส์อาสา

 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง ร่วมกลับ สสอ. บ้านโนนสำราญ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ปลูกป่าฟื้นฟูในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน

 • วันที่ 13 มิถุนายน 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการสร้างฝายชะล

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด