อช.ภูพาน

ข่าวสารล่าสุดจากอุทยานแห่งชาติภูพาน

  • พิธีปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการสนธิกำลังป้องกันและปราบปราม ในการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ระดับเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน

  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการสนธิกำลังป้องกันและปราบปราม ในการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ระดับเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

  • นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยม อช.ภูพาน เมื่อวันที่ 7 ก.ย.56

  • อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานภาคสนาม สบอ. ๑๐ อุดรธานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • อุทยานแห่งชาติภูพาน

  • ผอ.สว่าง เยี่ยมภูพาน

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากอุทยานแห่งชาติภูพาน

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด