ป้าย อช.ภูผายล

ข่าวสารล่าสุดจากอุทยานแห่งชาติภูผายล

  • การป้องกันและปราบปราม อุทยานแห่งชาติภูผายล

  • การปฏิบัติงาน ออกตรวจปราบปรามไม้พะยูง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล

  • ผอ.สบอ.10 เป็นประธานเปิดโครงการยุทธการทวงคืนผืนป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล วันที่ 8 ส.ค.2557

  • การปฏิบัติงาน ออกตรวจปราบปรามไม้พะยูง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติภูผายล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • นายภูวนัย ภูมิภัทรไนย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายลร่วมพิธีเปิดโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ สร้างฝายและแฝก ตามรอยพ่อหลวง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557

  • นายพิเชษฐ์ สุขสบาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล จัดทำโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดมุกดาหารอย่างบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  • นายพิเชษฐ์ สุขสบาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล ร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์ปลูกต้นไม้ถวายแม่ ณ หนองน้ำสาธารณะ หมู่ 1 บ้านบึงทวาย วันที่ 12 สิงหาคม 2557

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากอุทยานแห่งชาติภูผายล

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด