ข่าวสารล่าสุดจากฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จัดประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และชุมชน โครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร ผลการประชุมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินเชิงรุก ณ ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย โดยมีราษฎรกลุ่มเป้าหมายจากการรังวัดแปลงที่ดิน

  • ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จัดประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และชุมชน โครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลการประชุมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินเชิงรุก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ณ ศาลากลางประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจากฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

    ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด