ข่าวสารล่าสุดจาก

 • ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการป่าไม้ และพนักงานพิทักษ์ป่า

  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ปี 2558 สบอ.10 (อุดรธานี)

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2558

 • กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการป่าไม้ และพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

 • การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

  ประเภทตำแหน่งวิชาการ ขาดจำนวน 4 คน ประเภทตำแหน่งทั่วไป ขาดจำนวน 75 คน

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ท่านมโนพัศ หัวเมืองแก้ว) วันที่ 28 กันยายน 2556

 • ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ 86 พรรษา โดย สำบักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ ชาวบ้านดงสระพัง, ดงเจริญ ณ บริเวณวัดดงสระพัง ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 • 12 ส.ค. 56 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 • กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า

เข้าดูทั้งหมด

กระทู้ล่าสุดจาก

  ไม่มีข้อมูล

เข้าดูทั้งหมด