• นายปัญญา ติดมา

  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 • นางสาววาปรี เสนสิทธิ์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นายสมคิด อุตรนคร

อุทยานแห่งชาติภูพาน

 • นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูผายล

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

อุทยานแห่งชาติภูลังกา

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

วนอุทยานวังสามหมอ

วนอุทยานน้ำตกคอยนาง

วนอุทยานภูพระบาทบัวบก

วนอุทยานภูผาแดง

วนอุทยานภูหินจอมธาตุ

วนอุทยานภูเขาสวนกวาง

วนอุทยานภูผาแด่น

วนอุทยานบัวบาน

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์