ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • วันที่18 ก.ย.57 นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประธานกลุ่มฯ บ.ดอนส้มโฮง รับโลห์รางวัลชมเชย อันดับที่4 ของการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ

  • กิจกรรมงานจัดทำประปาภูเขา(งบกลาง กปร.) ปี งบประมาณ 2557

  • ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

  • ทวงคืนผืนป่า พานพร้าว-แก้งไก่ ปลูกต้นไม้ทดแทน เนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 57 วันแม่แห่งชาติ

  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐(อุดรธานี) โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูสภาพป่า ปวงประชาร่วมใจ เทิดไท้พระแม่ของแผ่นดิน วันที่ 7 ส.ค.57

  • ยุทธการ"ขอคืนพื้นที่ป่า" จังหวัดอุดรธานี ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 ก.ค. 57

  • คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น จากกรมอุทยานฯ มาตรวจประเมินตัวแทนหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ภายใต้โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม

  • คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น จากกรมอุทยานฯ มาตรวจประเมินตัวแทนหมู่บ้านพิทักษ์ป่าดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ภายใต้โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จ.สกลนคร