ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร ต้อนรับนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีรณรงค์ควันไฟป่า ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม พร้อมสนับสนุนกล้าหวาย 1,000 กล้า แจกฟรีให้ประชาชนทั่วไป และนำผลิตภัณฑ์ (ไม้กวาดดอกหญ้า) จากหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมจำหน่าย

  • นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 และติดตามกลุ่มอาชีพเดิมที่ได้สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มมาแล้ว

  • นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จ.สกลนคร และได้ตรวจติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจัดทำอาหารโรงเรียน

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ได้ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ตามโครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2)

  • นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ส่งมอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย พร้อมอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงปลา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

  • หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ้มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ร่วมกันจัดงานบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะพระอุโบสถ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักสงฆ์วัดป่าถูช้างเผือก และทำพิธีเปิดจุดชมวิวผาเบิ่งเวียง