ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

  • นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ พร้อมคณะ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับพลตรีศุภชัย ศุภเมธี รองผอ.กอรมน. จ.อุดรธานี พร้อมคณะ

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดคนพนม เข้าร่วมโครงการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ร่วมรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอนาแก ณ ที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

  • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และหลวงพิพิธ (ม่วง สิงหเสนี) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

  • นายชัยพิชิต สอนสมนึก แทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผอ.ส่วน/กลุ่ม เข้าร่วมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561