ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย จัดอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

  • โครงการฟื้นฟูธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการเปิดพิธีฝึกอบรมโครงการเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ป่า การจัดการกล้าไม้และฟื้นฟูป่า

  • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ พลเอกพัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพบก

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ได้นำกำลังผสม ถวายการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด.บ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ของท่านพลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561