ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

 • 25 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแข้

  วันนี้ 25 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแข้ 31คน ศึกษาดูงานเพาะชำกล้าไม้ การปลูกหญ้าแฝก ระบบประปาภูเขา เดินศึกษาธรรมชาติป่าต้

 • วันที่ 5 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างโลกสวยด้วยมือเรา ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558

 • วันที่ 3 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุงจ.สกลนคร เข้าร่วมงานโครงการปลูกพืชเสริมอาหารช้างสำคัญ บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

 • วันที่ 2 มิ.ย. 58 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง เข้าร่วมโครงการยุทธการขอคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอ.วาริชภูมิจ.สกลนคร

 • วันที่ 2 มิ.ย. 58 คณะกรรมการ สสอ.จาก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เข้าตรวจประเมิน สสอ.บ้านเพิ่ม เพื่อเข้าประกวด สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • เอื้อเฟื้อสถานที่ประกอบกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558 ของศูนย์ฎิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อำเภอหนองวัวซอ

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงให้เอื้อเฟื้อสถานที่ภายในหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระบบสมัครใจ กิจกรรมส่งเสรืมบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่ 1/2558

 • โครงการพลิกผืนป่าด้วยพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (19 พ.ค. 58)

 • ภัยพิบัติธรรมชาติ

  สืบเนื่องจากระหว่างวันที่..11 เมษายน 2558...มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนในระแวกใกล้เคียงหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมรวมทั้งสำนักงานในหน่วยฯได้รับความเสียหาย เป็นอย่างมาก