ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

  • ผอ.สบอ.10 ร่วมพิธีเปิดยุทธการขอคืนพื้นที่ป่าและยุทธการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ณ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ วันที่ 18 ส.ค. 2557

  • ผอ.สบอ.10 เป็นประธานเปิดโครงการยุทธการทวงคืนผืนป่า สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล วันที่ 8 ส.ค.2557

  • ผอ.สบอ.10 ร่วมโครงการพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี วันที่ 2 ส.ค. 2557

  • ผอ.สบอ.10 ร่วมรื้อถอนสวนยางพารา ที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา วันที่ 6 สิงหาคม 2557

  • ผอ.สบอ.10 ร่วมโครงการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ณ วัดถ้ำพวง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ วันที่ 14 ส.ค. 2557

  • ผอ.สบอ.10 ตรวจเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ฯ ตาดโตน อช.ภูเก้า-ภูพานคำ และติดตามการปฏิบัติงานฝังหลักเขตตามมติ ครม. 30 มิ.ย. ๒๕๔๑ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

  • การปฏิบัติงาน ออกตรวจปราบปรามไม้พะยูง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล

  • ร่วมขอคืนพื้นที่ป่า รื้อถอนต้นยางพาราตาม มาตรา 22 และปลูกป่า อช.ภูผายล วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557