ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

 • การประชาสัมพันธ์ "การแจ้งการครอบครองงาช้าง"

  วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติ นายูง-น้ำโสมออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และการแจ้งการครอบครองงาช้าง ให้กับราษฎร

 • การประชาสัมพันธ์ "การแจ้งการครอบครองงาช้าง"

  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 อุทยานแห่งชาติภูผายล ออกให้บริการเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดโพธิ์ศรี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 • โครงการขนย้ายไม้พะยูงของกลาง เพื่อก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ

  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน,ภูผายล,ภูลังกา,ภูผาเหล็ก ได้ทำการขนย้ายไม้พะยูงของกลางในคดี ที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • การป้องกันและปราบปราม ตรวจยึด/จับกุม

  อุทยานแห่งชาติภูผายล สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10 (อุดรธานี) ด้านป้องกันและปราบปรามสามารถจับกุมตรวจยึด

 • นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 • การปราบปรามและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูผายล

 • การป้องกันและปราบปราม อุทยานแห่งชาติภูผายล

 • การปฏิบัติงาน ออกตรวจปราบปรามไม้พะยูง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล