ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

 • วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๘ คณะเจ้าหน้าที่ฯ อุทยานแห่งชาติภูผายล และนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ นำกิจกรรมผลการปฎิบัติงาน ร่วมจัดนิทรรศการ แจกจ่ายกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน ๑,๐๐๐ กล้า

 • วันที่ 11 พ.ค.58 อช.นายูง-น้ำโสม ร่วมกับ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมฝึกอบรมค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด

  วันที่ 11 พ.ค.58 อช.นายูง-น้ำโสม ร่วมกับ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมฝึกอบรมค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด จากองค์การปกครองท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง ผู้เข้าอบรม 74 คน ณ อช.นายูง-น้ำโสม

 • อช.นายูง-น้ำโสม วันที่ 14 พ.ค.58 เจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมบ้านพัก เนื่องจากสร้างมาหลายปี

  อช.นายูง-น้ำโสม วันที่ 14 พ.ค.58 เจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมบ้านพัก เนื่องจากสร้างมาหลายปี

 • อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก พร้อมคณะจนท.ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า

 • วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สายตรวจ ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล

 • การปรับปรุงและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 • การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 1-5 พ.ค.58 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานในสังกัด ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.10 (อุดรธานี)

 • เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรดงหลวง และ เจ้าหน้าที่สายตรวจ อช.ภูผายล ช่วยกันก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้