ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

 • วันที่ 4 มิ.ย.58 สบอ.10 (อุดรธานี) โดย อช.ภูพาน ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์

 • วันที่ 3 มิถุนายน 2558 สบอ.10 (อุดรธานี) โดย อช.ภูพาน ร่วมกับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ร่วมพิธีเปิด "โครงการปลูกพืชเสริมอาหารช้างสำคัญในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน"

 • วันที่ 26 พ.ค.58 ดังนี้ อช.นายูง-น้ำโสม จัดกิจกรรมอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยา

  วันที่ 26 พ.ค.58 ดังนี้ อช.นายูง-น้ำโสม (เตรียมการ) สบอ.10 (อุดรธานี) ร่วมกับอำเภอนายูง จัดกิจกรรมอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 62 คน ท้องที่ ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

 • วันที 30 พ.ค. 58 อช.นายูง-น้ำโสม ชี้แจงทำความเบ้าใจให้กับชาวบ้านบ้านวังผา ต.ห้วบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

  วันที 30 พ.ค. 58 อช.นายูง-น้ำโสม (อุดรธานี) สบอ.10(อุดรธานี) วันนี้ได้ชี้แจงทำความเบ้าใจให้กับชาวบ้านบ้านวังผา ต.ห้วบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย ซึ่งมีที่ทำกินใกล้เคียงกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้เข้าใจการปฏิบ

 • วันที่ 28 พ.ค. 58 1) จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพื้นที่ปลูกไม้พระราชทาน มเหสักดิ์-สักสยามินทร์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพย์ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ

  วันที่ 28 พ.ค. 58 1) จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพื้นที่ปลูกไม้พระราชทาน มเหสักดิ์-สักสยามินทร์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพย์ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยจะมีพิธีปลูกในวันที่ 1 มิ.ย.58

 • วันที่ 27 พ.ค. 58 จนท.อช.ภูผายล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อย ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป

 • วันที่ 25 พ.ค. 58 ราย จนท.อช.ภูผายล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อย ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป

 • วันที่ 19 พ.ค.58 อช.นายูง-น้ำโสม (เตรียมการ) ร่วมกับ ทหารราบ ร.13 อุดรธานี จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย และทำแนวกันไฟ โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี