ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

 • หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำพุง

 • ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า สกลนคร

 • ผอ.สว่าง ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ อ.นาแก จ.นครพนม

 • ตรวจติดตามด่านตรวจสัตว์ป่า นครพนม

 • ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

 • ผอ. สบอ.10 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูผายล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

 • สกัดจับลอบขนไม้พะยูง

  อุทยานแห่งชาติภูผายลสนธิกำลังเจ้าหน้าที่สกัดจับคนร้ายลักลอบขนไม้พะยูง

 • ยึด!! ไม้พะยูงซุกในป่ารอขนย้าย

  เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติภูผายลยึดไม้พะยูงซุกซ่อนในป่ารอขนย้าย มูลค่ากว่า 196,000 บาท