ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

  • นายปัญญา โคตรแสนลี ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

  • น้ำตกธารงาม

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา อช.นายูง-น้ำโสมและ สถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้ำโสมจัดนิทรรศการและสถานีควบคุมไฟป่าได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับผู้ที่สนใจ

  • วันที่ 9 มิ.ย.2558 สบอ.10(อุดรธานี) อุทยานแห่งชาติภูพานร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จังหวัดสกลนครจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์"เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว" นักเรียนจำนวน120คน

    วันที่ 9 มิ.ย.2558 สบอ.10(อุดรธานี) อุทยานแห่งชาติภูพานร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จังหวัดสกลนครจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์"เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว" นักเรียนจำนวน120คน

  • วันที่ ๑ มิ.ย .๕๘ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) อุทยานแห่งชาติภูผายล ดำเนินกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

  • วันที่ 2 มิ.ย. 58สบอ.10 (อุดรธานี) อุทยานแห่งชาติภูผายล ร่วมพีธีเปิดยุทธการขอคืนผืนป่า

  • วันที่ 5 มิ.ย 58 สบอ (อุดรธานี) 10 อช.ภูผายล ร่วมพิธีปลูกป่ากิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่ง ชาติ พ.ศ 2558

  • วันที่ 4 มิ.ย. 58 อช.ภูผายล ร่วมพีธีเปิดยุทธการผนึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (การตัดต้นยางพารา)