ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

  • หน.อช.ภูลังกา ร่วมกับชุดปราบปรามไม้พะยูง จับ2ชาวลาว ลอบขนไม้พะยูงค่า3ล้าน

  • ชุดปราบปรามอุทยานแห่งชาติภูลังกา ยึดไม้พะยูงล็อทใหญ่ ค่านับ 4 ล้านจ่อส่งจีน

  • รายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ เที่ยว อช.ภูลังกา

  • รายการ outdoor ประสบการณ์นอกประตู เที่ยว อช.ภูลังกา (ต่อ)

  • รายการ outdoor ประสบการณ์นอกประตู เที่ยว อช.ภูลังกา

  • คดีการตรวจยึดและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง ในเขตพื้นที่ อช.ภูผายล ประจำเดือนมีนาคม

  • สาธารณสุขจังหวัดนครพนมเข้าศึกษาวิจัยความหลากหลายของสมุนไพร ภูลังกา ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2556

  • คดีวันที่ 18 มี.ค. 56