ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

  • ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 จนท.ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 58 เหลี่ยม ที่บ้านดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

  • ผอ.สบอ.10 (อุดรธานี) ตรวจดูแปลงยูคา ณ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

  • ผอ.สบอ.10 ร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอหนองวัวซอ จัดโดย มฑบ.24 เทศบาลตำบลอูบมุง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน

  • ประมวลภาพข่าวคดี ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา

  • ผอ.สบอ.10 และผอ.ส่วน อช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกตรวจรถขนไม้พะยูงคว่ำที่อุทยานแห่งชาติภูผายล

  • ผอ.ส่วน.อช. ร่วมพิธีปิดฝึกอบรม รสทป. ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

  • การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามไม้พะยูง ประจำเดือนมิถุนายน 2556 เขตพื้นที่ อช.ภูผายล

  • ผอ.สบอ.๑๐ (อุดรธานี) ร่วมเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖