ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

  • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ พบไม้พะยูงแปรรูปบริเวณพื้นที่ว่างท้ายหมู่บ้านด้านทิศเหนือของบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ท้องที่ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมจำนวน 37 ท่อน

  • เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ พบไม้พะยูงแปรรูปบริเวณพื้นที่ว่างท้ายหมู่บ้านด้านทิศเหนือของบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จำนวน 61 ท่อน

  • ฝึกซ้อมยิงปืน พนักงานพิทักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน

  • พิธีปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการสนธิกำลังป้องกันและปราบปราม ในการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ระดับเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน

  • อบรมพนักงานพิทักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาตืภูพาน

  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการสนธิกำลังป้องกันและปราบปราม ในการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ระดับเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

  • คดีตรวจปราบปรามไม้พะยูง ประจำเดือนกันยายน (ระหว่างวันที่ 16-30) 2556 ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา

  • ภาพคดีด้านการป้องกันและปราบปรามไม้พะยูง ประจำเดือน กันยายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล